Kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh Tiểu học cụm số 4 - Năm học 2018 -2019

Thứ ba - 13/11/2018 21:35
Kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh Tiểu học cụm số 4 - Năm học 2018 -2019
PHÒNG GD&ĐT-TT VHTT&TT
       CỤM SỐ 4

 Số:       /KH -TT                   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Ngọc Mỹ, ngày 12 tháng 11 năm 2018

                               KẾ HOẠCH
         Tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh Tiểu học
                     Cụm số 4 - Năm học 2018 -2019

Căn cứ kế hoạch số 48/KHLN/GD&ĐT-VHTT&TT ngày 23/10/20118 của Phòng GD&ĐT- Trung tâm VHTT&TT huyện Quốc Oai  V/v tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh Tiểu học năm học 2018 - 2019.
 Cụm số 4 xây dựng kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao đối với học sinh 6 trường Tiểu học tại cụm số 4 năm học 2018- 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao học sinh phổ thông. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thành phố.
- Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường học trên địa bàn huyện.
- Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những nhân tài cho Huyện và tham gia thi đấu cấp Thành phố và Toàn quốc.
2. Yêu cầu:
- Vòng thi cụm tổ chức thi đấu các môn thể thao đảm bảo nghiêm túc, an toàn đúng quy định.
- Tuyển chọn các VĐV xuất sắc tại 6 đơn vị trường trong năm học 2018- 2019 tham gia thi đấu cấp huyện.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Tất cả các em học sinh tại 6 trường Tiểu học (Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Đông Xuân) có xếp loại học lực Trung bình
(được đánh giá mức hoàn thành), hạnh kiểm Khá (được đánh giá mức đạt) trở lên và đủ sức khỏe để thi đấu đều được tham dự thi đấu các môn thể thao học sinh.
- Mỗi vận động viên được tham gia thi đấu tối đa 02 môn và không quá 02 nội dung.
- Độ tuổi quy định:  Sinh từ năm 2008 đến 2012.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu:
Cụm tổ chức thi đấu 04 môn thể thao: Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng bàn, Bóng đá mi ni (nam).
2.Thời gian, địa điểm thi đấu:
- Thời gian:Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 24, 25 tháng 11 năm 2018 (Thứ 7 và chủ nhật).
- Địa điểm: Tại trung tâm TDTT huyện Quốc Oai.
IV. KINH PHÍ
 Do các trường trong cụm thống nhất.
V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức cụm sẽ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích từ thứ Nhất đến thứ Ba ở các nội dung thi đấu.
- Mỗi nội dung thi đấu chọn 01 giải Nhất tham gia thi đấu cấp huyện.
2. Kỷ luật:
- Cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ  luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền thi đấu.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị  làm cụm trưởng Tiểu học Ngọc Mỹ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành thi đấu của cụm mình và gửi kết quả thi đấu cấp cụm về PGD và VHTT&TT Huyện thời gian trước ngày 5/12/2018. Chịu trách nhiệm xây dựng  kinh phí tổ chức gồm:
+ Chế độ bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách ở các trường, trọng tài.
+ Họp chuyên môn, sân bãi, dụng cụ thi đấu.
+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc các trường tổ chức theo Kế hoạch
2. Tổ trọng tài chịu trách nhiệm về chuyên môn gồm:
+ Tổng hợp danh sách VĐV đăng ký thi đấu gửi về cụm trưởng.
+ Họp trưởng đoàn, bốc thăm, chia bảng, sắp xếp lịch thi đấu và tổ chức thi đấu.
+ Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đấu, trang trí, loa máy.
3. Các môn thi đấu:
3.1. MÔN CẦU LÔNG:
* Thi đấu 4 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nam nữ.
* Lứa tuổi:  Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2008 trở lại đây).
* Mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung thi đấu, mỗi trường được đăng ký 01 VĐV hoặc 01đôi VĐV (Mỗi VĐV được thi đấu 01nội dung)
* Luật thi đấu:
- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông hiện hành.
- Trang phục: Quần sooc, áo phông, giầy thể thao.
* Hình thức thi đấu: Tùy số lượng VĐV tham gia thi đấu, BTC sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp.
3.2. MÔN ĐÁ CẦU
* Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ.
* Lứa tuổi:  Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2008 trở lại đây).
* Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
* Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng VĐV tham gia thi đấu Ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu cho phù hợp.
* Luật thi đấu: Áp dụng Luật Đá cầu hiện hành. Trang phục: Quần sooc, áo phông, giầy thể thao.
3.3. MÔN BÓNG ĐÁ
- Đối tượng: Thi đấu bóng đá 05 người.
- Luật thi đấu:
+ Áp dụng bóng đá mi ni 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành.
+ Không đá hiệp phụ, nếu 2 hiệp chính hòa sẽ thi đấu phạt đền 6 m để xác định đội thắng và thua.
+ Không áp dụng các lỗi thứ 6 và lỗi thứ 10.
+  Thời gian thi đấu mỗi hiệp là 20 phút nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút.
+ Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 02 bộ quần áo khác màu (có in số, quần áo thủ môn có màu riêng).
+ Giầy thi đấu: Giầy vải hoặc giầy vải có núm cao su mềm (không đi dày có núm cứng).
3.4. MÔN BÓNG BÀN
* Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ.
* Lứa tuổi: Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2008 trở lại đây).
* Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
* Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng VĐV Ban tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu cho phù hợp.
* Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bóng bàn do Bộ VH,TT&DL ban hành.
- Trang phục: Quần sooc, áo phông, giầy thể thao.
- Thi đấu 5 hiệp chạm 11 quả không cách.
3.5. MÔN CỜ VUA:
* Nội dung thi đấu: Cá nhân Nam, cá nhân Nữ
* Lứa tuổi:
   + Từ 11 tuổi trở xuống (Sinh năm 2008 trở lại đây).
    Số lượng VĐV: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ ở mỗi nhóm tuổi.
*Thể thức thi đấu: Tiến hành thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ hệ thụy sĩ 03 ván.
* Luật thi đấu: Áp dụng luật Cờ vua hiện hành.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi các môn thể thao  học sinh Tiểu học cụm số 4 năm học 2018 - 2019.
                                                                                                                                                               
Nơi nhận:
- Phòng VH,TT huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- BTC;
- BGH 6 trường Tiểu học;                                                        
- Lưu VT.

 
          CỤM TRƯỞNG
           Vương Văn Hạnh

 
     Ghi chú:
         - Đề nghị các trường gửi danh sách vận động viên tham gia thi đấu  các bộ môn thể thao; Danh sách giáo viên làm trọng tài (02nười/1trường) về cụm trưởng số 4 trước ngày 20/11/2018 qua Email: c1ngocmy-qo@hanoiedu.vn
      - 14h00 ngày 21/11/2018 ( Thứ 4), trân trọng mời 01 Đ/c đại diện BGH và 01 trọng tài về họp cụm tại điểm trường Ngọc Than - trường Tiểu học Ngọc Mỹ.                                                                              
                                                       Xin chân thành cảm ơn !                                  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

83/HD-UBND

Hướng dẫn số 83/HD-UBND Đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ công chức,viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 104 | lượt tải:32

6267/QĐ-UBND

Kế hoạch thi thăng hạng giáo viên từ bậc IV lên bậc III trên địa bàn TP Hà Nội

Thời gian đăng: 20/11/2018

lượt xem: 136 | lượt tải:36

2688/HD-SNV

Hướng dẫn và phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HN

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 130 | lượt tải:37

4973/SGDĐT-CTTT

Tổ chức các HĐ ngoại khóa, triển khai chương trình giáo dục di sản cho học sinh

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 135 | lượt tải:37

Công văn số 2313/UBND-VHTT

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 96 | lượt tải:37

Công văn số 2269/UBND-GD& ĐT

Chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 95 | lượt tải:38

2311/SGD&ĐT

Hỗ Trợ CBGV,NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày 20/11

Thời gian đăng: 08/11/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:55

52/KH-GD&ĐT

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục, xử lý sự cố thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong các trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 116 | lượt tải:27

Kế hoạch số 150/KH-UBND

Giám sát về thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ tài chính, tình hình thực hiện chế dộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và khoán kinh phí chi hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện

Thời gian đăng: 29/10/2018

lượt xem: 116 | lượt tải:77

Số 203/KH-BCĐ

Kế hoạch khám sức khỏe học sinh năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 23/09/2018

lượt xem: 203 | lượt tải:63
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thu vien
chuyen hieu
hoc tin hoc
CB-GV
nhay sap
Doan thanh nien
tap the
mua
san truong.
Dang
Hoi nghi
Quảng cáo 1
Ben trai
Ben trai1
Canh quan
Canh quan
ben phai
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây