Quy định hồ sơ cấp tiểu học năm học 2018-2019

Thứ hai - 08/10/2018 10:50
Phòng GD&ĐT Quốc Oai quy định danh mục hồ sơ, sổ sách tại các trường Tiểu học như sau:
Quy định hồ sơ cấp tiểu học năm học 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC OAI
QUY ĐỊNH HỒ SƠ CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019
Danh mục hồ sơ, sổ sách tại các trường Tiểu học

          I. Hồ sơ của trường:
          - Sổ đăng bộ;
          - Hồ sơ phổ cập GDTH; XMC
          - Bảng tổng hợp kết quả, đánh giá học sinh (sổ điểm);
          - Hồ sơ giáo dục trẻ khuyết tật (nếu có, thực  hiện theo mẫu quy định)
          - Học bạ tiểu học;
          - Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác (sổ ghi biên bản họp hội đồng NT)
          - Hồ sơ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên; (theo mẫu quy định)
          - Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật (tổ văn phòng quản lí);
          - Hồ sơ quản lý tài chính, tài sản;
          - Hồ sơ quản lí công văn đi-đến, Văn bản chỉ đạo;
          - Nếu đơn vị trường học có học sinh bán trú; Liên kết Tiếng Anh...
                   (Thiết lập và quản lí theo quy định hiện hành)
          II. Hồ sơ của Hiệu trưởng: (theo nội dung kiểm tra công tác quản lý của HT)
          - Các loại  kế hoạch (năm học, bồi dưỡng,  phong trào, các cuộc vận động, Giáo dục NGLL, …)
          - Hồ sơ quản lý nhân sự và bố trí, sử dụng CB,GV, NV, các quyết định (trùng ở mục HS nhà trường); công tác BD đội ngũ; nghiên cứu KH;
          - Công tác kiểm tra của hiệu trưởng (thể hiện ở hồ sơ kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất, thường xuyên,...
          - Qui chế dân chủ; Qui chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý kết quả giáo dục;
- Hồ sơ công khai giáo dục;
          - Hồ sơ tham mưu, XHHGD;
          - Quản lý và tổ chức GD HS; (hồ sơ CM, chất lượng giáo dục)
          - Kế hoạch dạy học (02 tiết/tuần);
          III. Hồ sơ của Phó Hiệu trưởng:
          - Kế hoạch chuyên môn (năm, tháng, tuần…)
          - Hồ sơ quản lý chuyên môn (giáo viên, học sinh);
          - Sổ biên bản họp chuyên môn (ghi tay)
          - Hồ sơ chuyên đề, hội thi
          - Hồ sơ kiểm tra chuyên môn (đột xuất, theo kế hoạch);
          - Hồ sơ về công tác kiểm tra thường xuyên và định kì đối với học sinh (Kế hoạch, đề kiểm tra, bài kiểm,…)
          - Sổ dự giờ;
          - Kế hoạch dạy học (04 tiết/tuần);
          IV. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ chuyên môn:
          - Kế hoạch tổ (năm, tháng, tuần…); Biên biên bản họp tổ (ghi tay)
          - Hồ sơ quản lý theo dõi chuyên môn (giáo viên, chuyên cần học sinh, các hoạt động khác);
          - Hồ sơ chuyên đề, hội thi (nếu có);
          - Sổ dự giờ, thăm lớp (của Tổ trưởng)
          V. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:( gồm y tế, văn thư, kế toán, thủ quỹ, và nhân viên khác)
          1. Kế hoạch hoạt động (năm, tháng, tuần…) của Tổ văn phòng (trong đó thể hiện nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận trong tổ).
          2. Sổ biên bản họp tổ;
          * Đối với Văn thư:
          1. Tập lưu văn bản đi và văn bản đến của đơn vị.
          2. Tập lưu số đăng ký văn bản đi và văn bản đến của đơn vị.
          * Hồ sơ thi đua, khen thưởng :
          1. Kế hoạch thi đua năm học
          2. Bản tổng hợp đăng ký thi đua của đơn vị (có chữ ký từng cá nhân)
          3. Các văn bản có liên quan
          4. Biên bản xét thi đua của đơn vị.
          * Hồ sơ y tế học đường.
          Thiết lập và quản lí theo quy định, bao gồm: Kế hoạch hoạt động, sổ theo dõi sức khỏe của học sinh,...
          VI. Hồ sơ của Giáo viên bộ môn:
            - Chương trình giảng dạy tuần (thực hiện theo mẫu).
- Kế hoạch giảng dạy.
- Sổ dự giờ - Sinh hoạt chuyên môn.
- Sổ  theo dõi kết quả học tập của  HS
- Sổ hội họp ( tổng hợp).
- Sổ tự học tự bồi dưỡng
-  Kế hoạch cá nhân : Kế hoạch BDTX trong năm học; các cuộc vận động, phong trào; , Phụ đạo HS yếu, HS giỏi, ....);
- Kế hoạch cá nhân (các cuộc vận động, phong trào; BDTX, Câu lạc bộ HS năng khiếu, ....);
          VII. Hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm:
            - Chương trình giảng dạy tuần (thực hiện theo mẫu).
- Kế hoạch giảng dạy.
- Sổ dự giờ - Sinh hoạt chuyên môn.
- Sổ chủ nhiệm lớp +  theo dõi kết quả học tập của HS
- Học bạ học sinh.
- Sổ hội họp ( tổng hợp).
- Sổ tự học tự bồi dưỡng
 - Kế hoạch cá nhân : Kế hoạch BDTX trong năm học; các cuộc vận động, phong trào;  Phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học, HS năng khiếu, ....);
          VIII. Hồ sơ của Phổ cập giáo dục:
(Thiết lập và quản lí theo Thông tư 07/TT-BGDĐT)
          IX. Hồ sơ của giáo viên Tổng phụ trách Đội:
(Thiết lập và quản lí theo Điều Lệ Đội TNTP HCM)
          Các loại sổ TPT, Liên đội, Chi đội có mẫu của HĐĐ TW ( TPT có thể dựa theo mẫu của TW để làm riêng cho phù hợp với Liên đội của mình)
          XI. Hồ sơ của kế toán:  
          Theo danh mục hồ sơ quy định quản lý tài chính.  
          XIII. Hồ sơ của bộ phận Thư viện:  
          - Sổ đăng ký tổng quát
          - Sổ đăng ký cá biệt (Nghiệp vụ, Tham khảo, sách GK)
          - Sổ nhật ký
          - Sổ cho mượn sách của học sinh và giáo viên
          - Kế hoạch cá nhân
          - Hồ sơ lưu trữ
          - Tập lưu công văn
          - Phần mềm quản lý thư viện (nếu có)
          XIV. Hồ sơ của bộ phận Thiết bị:  
          - Sổ Danh mục đồ dùng dạy học
          - Sổ cho mượn và sử dụng ĐDDH
          - Kế hoạch cá nhân
          - Hồ sơ lưu trữ
          - Tập lưu công văn
          - Phần mềm quản lý thiết bị ( nếu có)
         
 
   

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Đông Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

83/HD-UBND

Hướng dẫn số 83/HD-UBND Đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ công chức,viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 104 | lượt tải:32

6267/QĐ-UBND

Kế hoạch thi thăng hạng giáo viên từ bậc IV lên bậc III trên địa bàn TP Hà Nội

Thời gian đăng: 20/11/2018

lượt xem: 136 | lượt tải:36

2688/HD-SNV

Hướng dẫn và phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HN

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 130 | lượt tải:37

4973/SGDĐT-CTTT

Tổ chức các HĐ ngoại khóa, triển khai chương trình giáo dục di sản cho học sinh

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 135 | lượt tải:37

Công văn số 2313/UBND-VHTT

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 96 | lượt tải:37

Công văn số 2269/UBND-GD& ĐT

Chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 95 | lượt tải:38

2311/SGD&ĐT

Hỗ Trợ CBGV,NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày 20/11

Thời gian đăng: 08/11/2018

lượt xem: 107 | lượt tải:55

52/KH-GD&ĐT

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục, xử lý sự cố thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong các trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 19/11/2018

lượt xem: 116 | lượt tải:27

Kế hoạch số 150/KH-UBND

Giám sát về thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ tài chính, tình hình thực hiện chế dộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và khoán kinh phí chi hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện

Thời gian đăng: 29/10/2018

lượt xem: 116 | lượt tải:77

Số 203/KH-BCĐ

Kế hoạch khám sức khỏe học sinh năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 23/09/2018

lượt xem: 203 | lượt tải:63
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thu vien
chuyen hieu
hoc tin hoc
CB-GV
nhay sap
Doan thanh nien
tap the
mua
san truong.
Dang
Hoi nghi
Quảng cáo 1
Ben trai
Ben trai1
Canh quan
Canh quan
Quảng cáo 2
ben phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây